Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller primo.uniarts.fi och det har utarbetats den 6.9.2022. Tillgängligheten till denna webplatsen analyserades automatiskt med hjälp av Siteimprove verktyget.

Den digitala tjänstens webbtillgänglighet

Uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Märkte du en brist i tillgängligheten i vår digitala tjänst?

Gör oss uppmärksamma på bristen så gör vi vårt bästa för att åtgärda den.

Per e-post

Skicka respons till adressen webbinnehall@uniarts.fi. Vi svarar dig så fort som möjligt.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först skicka respons till oss, det vill säga administratören. Det kan dröja 14 dagar innan svaret kommer. Om du inte är nöjd med svaret eller inte alls får svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000